Pages Menu
Categories Menu
Diabetologia w Polsce

Diabetologia w Polsce

Innowacje w cukrzycy: debata Świata Lekarza podczas Gali Złoty OTIS 2022. Wiceminister Miłkowski: W leczeniu cukrzycy powinniśmy pójść dalej

Mamy skok cywilizacyjny: nowoczesne insuliny i systemy ciągłego monitorowania glikemii, nowoczesne leki przeciwcukrzycowe. Dzieci i młodzież z cukrzycą typu 1 są na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o wyrównanie glikemii w Europie. To wszystko pokazuje, że refundacja nowoczesnego monitorowania i leczenia cukrzycy po prostu się opłaca – mówili eksperci podczas debaty „Innowacje w cukrzycy”. Zgadzał się […] Czytaj dalej »

Prof. Agnieszka Szadkowska: CGM – coraz prostsza kontrola cukrzycy

Technologia CGM zmierza w kierunku automatyzacji procesu pomiarów i kontroli glikemii. Te systemy w sposób automatyczny, bez udziału człowieka, mierzą stężenie glukozy, a większość urządzeń alarmuje pacjenta w przypadku niskich czy wysokich wartości. Niektóre też mają alarmy predykcyjne, które z pewnym wyprzedzeniem obliczają, że w krótkim czasie pacjent będzie zagrożony niskim lub wysokim stężeniem glukozy. […] Czytaj dalej »

Prof. Grzeszczak: Metformina wciąż pełna tajemnic

Najnowsze badania pokazują, że wśród wielu innych leków stosowanych w cukrzycy, metformina nadal może czuć się numerem jeden – mówi prof. Władysław Grzeszczak, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Diabetologii w Śląskim Uniwersytecie Medycznym*. To niesamowite, że lek, stosowany od ponad 60 lat, nie tylko, że nie traci na swojej wartości i z […] Czytaj dalej »

Dr Krzysztof Ostrowski: Pilnie potrzebne nowe standardy leczenia cukrzycy

Standardy opieki organizacyjnej nad chorymi na cukrzycę zostały opracowane przez zespół ekspertów, z udziałem m.in. konsultantów krajowych i wojewódzkich, w konsultacji z pacjentami. To był bardzo dobrze napisany projekt, dziś jednak zderzyłby się on z twardą rzeczywistością czasów pandemii. Niestety, część lekarzy rodzinnych nadal nie przyjmuje osobiście pacjentów. Na pewno tę sytuację trzeba zmienić, gdyż […] Czytaj dalej »

Posłanka Violetta Porowska: Pilnie potrzebne nowe standardy leczenia cukrzycy

Cukrzyca stanowi ogromne obciążenie dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów, jest też dużym obciążeniem finansowym dla systemu ochrony zdrowia, dlatego konieczne jest zajęcie się nią w koordynowany sposób. Dzięki zmianom organizacyjnym można zapobiec skutkom niekontrolowanego i niemonitorowanego przebiegu cukrzycy, który powoduje szereg poważnych powikłań zdrowotnych i skrócenie życia – mówi posłanka Violetta Porowska, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu […] Czytaj dalej »

Pilnie potrzebne nowe standardy leczenia cukrzycy: Prof. Krzysztof Strojek: Czekamy na wprowadzenie standardów

Wprowadzenie standardów leczenia cukrzycy drogą rozporządzenia wydaje się niezbędne, żeby dokładnie rozdzielić kompetencje: kiedy i w jakim zakresie pacjentami powinien zajmować się lekarz rodzinny, a kiedy specjalista. W standardach chcieliśmy również zapisać wizytę konsultacyjną: raz w roku pacjent powadzony przez lekarza rodzinnego zgłasza się z wynikami badań do specjalisty, później jednak nadal powinien być prowadzony […] Czytaj dalej »

Prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz: Poszerzenie refundacji nowoczesnych leków to inwestycja w zdrowie

Flozyny to najmłodsza grupa leków przeciwhiperglikemicznych. Pierwotnie były stosowane w diabetologii, dziś jednak mamy już dowody, że nie trzeba chorować na cukrzycę, by uzyskać korzyści ze stosowania flozyn w przypadku niewydolności serca, a także w przewlekłej chorobie nerek. Zalecenia wskazują, że flozyny powinno się stosować właściwie już od początku leczenia pacjenta z cukrzycą typu 2 […] Czytaj dalej »

Prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz: Kompleksowa porada diabetologiczna

Plan kompleksowej porady diabetologicznej z ustaleniem planu leczenia dotyczy pacjentów z cukrzycą typu 2. Celem realizacji tego świadczenia jest zwiększenie skuteczności i efektywności w zapobieganiu powikłaniom cukrzycy typu 2. Kompleksowa porada miałaby zapewnić właściwe postępowanie terapeutyczne oraz monitorowanie wskaźników dotyczących opieki nad pacjentem z cukrzycą typu 2 – mówi prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, prezes Polskiego Towarzystwa […] Czytaj dalej »

Prof. Małgorzata Myśliwiec: Ostatnie lata to ogromne zmiany w leczeniu cukrzycy u dzieci

Nowe preparaty insuliny, nowoczesny sprzęt dozujący insulinę oraz systemy ciągłego monitorowania glikemii pozwalają na istotną redukcję ryzyka występowania ostrych powikłań, w tym hipoglikemii oraz skuteczną kontrolę stężenia glikemii. Dostępne nowoczesne technologie i insuliny u dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 znacznie podnoszą jakość ich życia, dając pacjentowi poczucie wolności i oderwania od uciążliwego kontrolowania […] Czytaj dalej »