Pages Menu
Categories Menu

Ryc. 5. OCT prawego oka – DME, stan przed iniekcją doszklistkową leku anty-VEGF (grubość siatkówki w centrum wynosi 325 µm).

Ryc. 5. OCT prawego oka – DME, stan przed iniekcją doszklistkową leku anty-VEGF (grubość siatkówki w centrum wynosi 325 µm).

Ryc. 5. OCT prawego oka – DME, stan przed iniekcją doszklistkową leku anty-VEGF (grubość siatkówki w centrum wynosi 325 µm).