Pages Menu
Categories Menu
Cukrzycowa  choroba nerek  – od patogenezy  do współczesnej terapii

Alkohol a cukrzyca

Wśród potencjalnych czynników ryzyka rozwoju cukrzycy wymienia się m.in. alkohol. W pracy przedstawiono aktualne wyniki badań na temat powiązań pomiędzy spożyciem...

Czytaj więcej